Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

 • vođenje poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to:
  • knjige ulaznih računa,
  • knjige izlaznih računa,
  • knjige primitaka i izdataka,
  • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika.
 • izrada popisa dugotrajne imovine,
 • priprema mjesečnih (tromjesečnih), odnosno godišnjih obračuna PDV-a,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak.